SERVICII FINANCIAR-CONTABILE

SERVICII FINANCIAR-CONTABILE

 SERVICII FINANCIAR CONTABILE Servicii financiar-contabile si fiscale oferite, atat individual cat si in parteneriat:
- audit fiscal si financiar-contabil al obiectului de activitate inainte de initierea unei afaceri si/sau pe
parcursul derularii acesteia
- elaborarea manualelor de politici si proceduri contabile, specifice fiecarei companii
- asigurarea implementarii politicilor si procedurilor la nivelul fiecarui departament vizat
- stabilirea de monografii contabile specifice obiectului de activitate
- expertize contabile
- cenzorat
- delegare/detasare personal calificat
- instruire personal propriu al clientului
- colaborare/parteneriat pe proiecte specifice
- solutii/opinii documentate diverse studii de caz
- documentare solutie fiscala individuala anticipata
- acces consilier juridic
- depunere declaratii
- semnatura electronica
- posibilitate lucru cu orice soft
- servicii de specialitate in delicatul domeniu al contabilizarii productiei obtinute si al productiei in curs
de executie, prin know-how-ul desavarsit, obtinut de-a lungul timpului. Consideram ca detinem un
avantaj competitiv in contabilitatea produselor finite si al contabilitatii productiei neterminate(in curs
de executie), deci punem accent pe rigorile reflectarii acestora, ca operatiuni contabile si economice
- evidenta completa in programul de gestiune al celorlalte tipuri de stocuri
- servicii financiare si de “contabilitate primara”, la sediul clientului, prin personal delegat
- elaborare tablouri amortizare
- gestionare in timp real a balantelor de clienti si furnizori
- verificari evidente si propuneri reclasificare operatiuni/refaceri
- rapoarte specifice si analiza SWOT
- gestionare resurse umane, prin inspector si personal de specialitate
- know-how reprezentant fiscal, imputernicit, mandatar
- consultanta financiar-contabila si fiscala
- colaborare sinergica expert contabil - consultant fiscal - auditor financiar in rezolvarea studiilor de caz si
elaborarea raspunsurilor/opiniilor
- asigurarea standardelor profesionale si deontologice, in fiecare caz
- proceduri speciale de confidentialitate, la cererea clientului
- consiliere certificari ISO, inregistrare marci
- servicii pentru contabili sau aspiranti: cursuri/meditatii/instruire contabilitate generala si contabilitatea
productiei, cenzorat, intocmire bilant in baza balantei (cu/fara revizuire)
- managementul deseurilor
- protectia muncii si SSM
- servicii specifice de inspector salarii si inspector resurse umane
- managementul resurselor umane, recrutare specializata etc
- colaborare directa sau indirecta prin preluarea partiala sau totala de sarcini / servicii externalizate altor
firme de profil
Oferim , de asemenea, servicii de management si consultanta in management si afaceri, sub forma de
contract de management, contract de munca, contract de asistenta si consiliere decizionala etc.